Retwist koolmonoxidemelder


I. Duur en aanvang van de garantie

1) De duur van de garantie bedraagt 24 maanden bij gebruik volgens de voorschriften.
2) De garantiedatum begint op de leverdatum van het apparaat die op de aankoopnota vermeld is. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.

II. Garantievoorwaarden

1) Het apparaat moet bij een geautoriseerde vakhandel zijn gekocht.
2) Deze garantie geldt slechts voor de oorspronkelijke particuliere koper van het product.
3) Op verzoek moet het garantiebewijs of de aankoopnota worden getoond.


III. Inhoud en omvang van de garantie

1) SBS Innovations bv biedt de oorspronkelijke particuliere koper de garantie dat dit product voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten.
2) Reparatie van het product of vervanging van het product met een gerepareerd product naar eigen inzicht van SBS Innovations bv.
3) Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van SBS Innovations bv.
4) De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens SBS Innovations bv, tenzij de door SBS Innovations bv geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.


IV. Beperking van de garantie

1) Alle impliciete garanties op grond van deze verkoop – incl. maar niet beperkt tot de impliciete garanties ten aanzien van de beschrijving, de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel – blijven in hun duur beperkt tot de bovenvermelde garantieperiode.
2) In geen geval stelt SBS Innovations bv zich aansprakelijk voor verlies of gebruik van dit product of voor indirecte, bijzondere of incidentele schades en vervolgschades of voor kosten en onkosten die de consument of enige andere gebruiker voor dit product moet maken, ongeacht het feit of dit te wijten is aan contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid door een onrechtmatige handeling of anderszins.
3) De aansprakelijkheid van SBS Innovations bv blijft beperkt tot de vervanging van het product.
4) SBS Innovations bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, materiële schade of enige bijzondere, incidentele of bijkomende schades of vervolgschades van welke aard dan ook die het gevolg zijn van gaslekkages, brand of explosies.
5) Deze garantie vervalt, wanneer het product beschadigd is door een ongeluk, oneigenlijk of verkeerd gebruik, verwaarlozing, manipulaties of andere oorzaken die niet te herleiden zijn to materiaalgebreken of productiefouten.
6) Reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door SBS Innovations bv voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.
7) Stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
8) Het niet uitvoeren van de onderhoud- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.
9) De garantie laat uw overige wettelijke rechten onverlet.

V. Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.

VI. Garantieafhandeling

1) Tijdens de bovenstaande garantieperiode, zal uw product worden vervangen door een vergelijkbaar product, wanneer het defecte product samen met het aankoopbewijs franco huis wordt opgestuurd naar SBS Innovations bv.
2) Voeg een notitie met een beschrijving van het probleem bij het product, wanneer u deze opstuurt.
3) Op het vervangende product krijgt u garantie voor de resterende duur van de garantieperiode van het oorspronkelijke apparaat of voor 6 maanden, waarbij de langste van beide mogelijkheden geldt.
4) Afgezien van de verzendkosten zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de vervanging van het defecte product.

BELANGRIJK: Indien u zelf sleutelt aan de Retwist CO Switch vervalt de garantie!

Wilt u meer weten?
We helpen u graag!

Voor een garantie aanvraag klik je hier.

Bedankt! We nemen spoedig contact met je op.
Oeps, er ging iets niet goed. Probeer het nog eens a.u.b.
Draai je telefoon voor de beste beleving