Privacy
SBS Innovations B.V., gevestigd aan Burgemeester Ulco de Vriesweg 4, 8084 AS ‘t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Burgemeester Ulco de Vriesweg 4, 8084 AS ’t Harde

+316-42089357

www.sbsinnovations.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SBSInnovations B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onzediensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam en, indien van toepassing, je bedrijfsnaam

- Adres en,indien van toepassing, vestigingsadres van je bedrijf

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensdie wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sbsinnovations.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welkegrondslag wij persoonsgegevens verwerken

SBS Innovations B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SBS Innovations B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SBS Innovations B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SBS Innovations B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Personalia > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Adres > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Telefoonnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

E-mailadres > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SBS Innovations B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De volgende bedrijven kunnen jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

- Mailchimp, voor het verzenden van onze e-mail nieuwsbrieven. De gegevens die daar zijn opgeslagen zijn je naam en e-mailadres

- Drukwerkdeal, voor het produceren en verzenden vandrukwerk. De gegevens die daar zijn opgeslagen zijn je n.a.w. gegevens.

 

Cookies, ofvergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SBS Innovations B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SBS Innovations B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt eenverzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sbsinnovations.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou eenkopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op jouw verzoek .

SBSInnovations B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om eenklacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SBSInnovations B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemtpassende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebtdat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of viainfo@sbsinnovations.eu

Wilt u meer weten?
We helpen u graag!

Voor een garantie aanvraag klikt u hier.

Bedankt! We nemen spoedig contact met u op.
Oeps, er ging iets niet goed. Probeer het nog eens a.u.b.